Efter att Putin och hans ryska trupper invaderat Ukraina ställdes hela världen, men kanske främst hela Europas försvar inför en rad olika frågor. I Sverige kändes plötsligt hotet om ”ryssen” inte särskilt långt bort. Försvaret blev helt klart en av de viktigaste frågorna inför valet 2022, och är än idag ett omdiskuterat ämne. Men samtidigt som vissa var för ett Natomedlemskap fanns det såklart även skeptiker.

Efter mycket om och men, lämnade Sverige till slut in sin Natoansökan i hopp om att snabbt kunna gå med i försvarsalliansen tillsammans med grannen Finland. Sedan dess har mycket tid gått, Finland har blivit accepterade men än har inget hänt för Sveriges del. Den som satt käppen i hjulet för Sverige under längre tid var Turkiets president Erdogan som inte röstat för ett svenskt medlemskap ännu. Anledningen är att Sverige enligt president Erdogan har misslyckats med att ta avstånd från terrorism.

Även om det såklart finns ett stort problem med att Turkiet inte släppt in Sverige ännu, finns det andra frågor som fortfarande står obesvarade. Till exempel vilket roll det är tänkt att Sverige ska fylla, eller vilka ur det svenska försvaret som ska kallas in av försvarsalliansen.

Samtidigt sägs Turkiet nu ha en överenskommelse med Sverige, där de är beredda att släppa in Sverige i Nato. Överenskommelsen kräver dock i utbyte, att Sverige ställer sig bakom Turkiets försök att komma med in i EU. Men än har Turkiet inte satt något datum för när omröstningen ska ske, och med sommarledigheten för parlamentet beräknas en omröstning ske först den första oktober.

Men med tanke på all tid som gått, från att snacket om Natomedlemskap först påbörjat till idag, går det inte att veta säkert vad som faktiskt kommer ske. Vare sig under sommaren, eller mot hösten. Det som däremot går att veta säkert, är att Sveriges vilja att gå med i Nato fortfarande är densamma.

Av Miriam